Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Písek Lázně

Naša spoločnosť vznikla 2.10.1990. Můžete nás nájst na adrese Leoše Janáčka 41. Naše IČO je 72541059.

Podnikáme primárne v Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n..

Zdroje údajov

  • Veřejný rejstřík
  • Český statistický úřad