Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Broumy

Naša spoločnosť vznikla 28.4.2009. Můžete nás nájst na adrese Broumy 205. Naše IČO je 72545321.

Podnikáme primárne v Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů.

Zdroje údajov

  • Veřejný rejstřík
  • Český statistický úřad